Börja med linser

Kontaktlinsundersökningen består bland annat av:

  •  Mätning av hornhinnans diameter och kupning
  • Noggrann undersökning i biomikroskop av bl.a hornhinna, bindhinna och ögonlockens in- och utsida
  • Bedömning av den miljö man använder linserna i (påverkar rekommendation av linstyp)
  • Mätning och bedömning av tårvätskans kvalitet
  • Bedömning av befintlig lins för eventuellt byte till modernare lins typ och material
  • Kontroll av ögats slemhinnor
  • Genomgång av skötsel